Billeder fra Brede optaget af forfatteren
Jan Møller

Billederne er optaget fra vandtårnet for sprinkleranlægget i maj 1969

Klik på et billede for at få en forstørrelse

101. Udsigt mod øst.

Vi kigger hen langs tagryggen på væveribygningen, der er opført i 1890, mod råvarelager og kluderiveri, der er opført i 1943
Bag træerne skimtes Mølleåparken.

102. Udsigt mod sydøst.

Til venstre i billedet ses arbejderboligerne Nazareth.
Lige til højre herfor ses vandtårnet fra 1907.
Midt i billedet ses spisehuset fra 1891 og skråt ovenfor skimtes arbejderboligerne Paris og London, nuværende Argentinavej 10-12

103. Udsigt mod sydsydøst.

Arbejderboligerne Paris ses midt i billedet og London skimtes lige til højre herfor
Lystoftevej snor sig op fra midten af billedets nederste kant

104. Udsigt mod syd.

Der ses hen over mølledammen og bagside af bygningerne langs mølledammen

105. Udsigt mod sydsydvest.

Der ses hen hovedbygningens tag.
Vi ser bygninger i Brede Alle, først ser vi "Krobygningen" (den høje gule gavl), så den tidligere købmandsbutik, opført 1912.
Sidst ser vi de to mesterboliger fra 1905
Bagerst har vi Frilandsmuseet med scenen.

106. Udsigt mod sydvest.

Til venstre et lille hjørne af hovedbygningen og det øverste af tilbygningen hertil
Herover haverne til arbejderboligerne "Den lange Længe"
Helt til højre Asylet, nuværende Brede Børnehave, fra 1905
De firkantede kasser i horisonten til højre er højhusene på Grønnevej i Sorgenfri

107. Udsigt mod nordnordvest.

Forrest i billedet til vestre har vi gartneriet.
I nederste højre hjørne er taget af spinderibygningen fra 1908.
På markerne bagved ligger nu Teknikerbyen.

108. Udsigt mod nord mod Søllerød Kirkeskov

109. Udsigt mod Ørholm

Har du andre billeder?

Har du andre gode motiver fra Brede (før 1950) som du evt vil lade mig offentliggøre på denne hjemmeside, er jeg interesseret.
Skriv til mig på henrik(a)lisoghenrik.dk

Copyright

Jeg har med stor imødekommenhed fra Jan Møllers side fået lov til at bringe disse billeder, optaget af ham.
Jan Møller har copyright til billederne på denne side.
Jeg beklager, at farverne kunne være bedre - det skyldes vist en kombination af tidens tand og en websideredaktør, der ikke er dygtig nok (endnu?)

Lis og Henriks hjemmeside

Tilbage til forsiden