Find Vej i Lyngby

Nedenstående findes materiale til en gåtur i det centrale Kongens Lyngby - med et kulturhistorisk indhold

Den beskrevne tur er i sin helhed på 7-8 km - men kunne sagtens laves meget længere!

KLIK PÅ ET BILLEDE FOR AT FÅ EN FORSTØRRELSE - Klik på forstørrelsen for at lukke den igen.

Der kommer mere tekst og flere billeder - og nogle bliver nok også udskiftet

2011-02-25: Første version af billeder og tekst uploaded.

2011-02-26: Scan af en række gamle postkort uploaded.

2011-02-27: Nye billeder til nr 2 og 41 uploaded.

2011-02-28: Nye billeder fra 1980'erne og 1990'erne til nr 1, 8, 18, 19, 26, 28 og 36 uploaded.

2011-03-16: Forslag til Brochurebilleder uploaded.

2011-03-27: Forslag til Hjemmesidebilleder uploaded.

2011-05-05: Forslag til Brochurebilleder og Hjemmesidebilleder til ny post Løkken uploaded.

Klik her for at se forslag til Brochurebilleder

Klik her for at se forslag til hjemmesidebilleder

1. Pritzels fabrik Lyngby Hovedgade 10

Vi starter ved Lyngby Hovedgade 10. Her er der en lille parkeringsplads og busstoppested lige ved.

1a. Pritzels fabrik Lyngby Hovedgade 10

Forhuset (der nu huser Alm.Brand Bank) er opført 1876 som bolig for fabrikant Sophus Pritzel.

1b. Når man i april 2001 gik ned ad Lyngby Hovedgade, fik man mellem to huse et kig ned til Pritsels fabriksbygning.

Huset til venstre var en udlejningsejendom opført af Sophus Pritzel i 1870. Dette hus er nu nedrevet.

Huset til højre er den endnu eksisterende fabrikantbolig, der i dag huser Alm Brand Bank.

1c. I april 2001 så fabrikantboligen sådan ud med så store butiksvinduer, at overetagen næsten mistede jordforbindelsen.
1d. I april 2001 var der i fabriksgården mange bygninger, der ikke alle sammen var lige kønne.
2. Hotel Lyngby

2a. Sådan så den ud på et postkort sendt i 1903

3. Lyngby Nordre Mølle

3a. Sådan så den ud på et postkort sendt i 1908

3b. Lyngby Nordre Mølle

4. Lyngby søndre mølle

Efter møllernes bagdam drejer vi op ad Gl. Lundtoftevej
5. Gardinfabrikken

(i første oplæg nr 6)

6. Kloakpumpestationen

(i første oplæg nr 5)

6a. Gardinfabrikken

Lidt længere oppe ad Gl.Lundtoftevej kigger vi tilbage og ser de 2 tilbageværende blokke af Gardinfabrikken.

6b. Samme motiv, som det så ud på et postkort sendt i 1920

Der var oprindeligt 3 blokke. Den nærmeste på billedet mangler i dag - den brændte. I dag ligger Ilva på dens plads.

7. Alderdomsboligerne på hjørnet af Høstvej

Opført 1916. Arkitekt Johannes Magdahl Nielsen.
Læs videre i Lyngby-bogen 2002, side 145-148

7a. Samme motiv, som det så ud på et postkort sendt i 1939

8. Kommuneskolen

Opført 1900. Skole indtil 1908-09. Senere del af A/S Dansk Poseindustri.

8a. Sådan så den ud på et postkort sendt i 1906

8b. Og her er den i Posefabrikkens tid i september 1984.

9. Lindegården

10. Støvlet-Kathrines hus, Gl.Lundtoftevej 31

Støvlet-Kathrine levede ca. 1745-1805.
Christian den 7. installerede hende i huset, men da det nuværende hus er opført i 1808, er det altså ikke dette hus, Støvlet-Kathrine har boet i, men muligvis i et tidligere hus på grunden. (Et stykke af Lyngby, side 91-93)

Vi fortsætter op ad Gl. Lundtoftevej og drejer ned ad Toftegærdet og fortsætter videre ned mod Lyngby ad Toftebæksvej
11. Sct Knud Lavards kirke (den katolske kirke)

11a. Sådan så den ud på et postkort fra omkring 1960

12. Fæstningskanalen

Del af Københavns nyere befæstning, der blev anlagt i Estrup-tiden i slutningen af 1800-tallet.
læs videre på www.faestningskanalen.dk

12a. Sådan så den ud på et postkort fra omkring 1920

Vi går ind ad lågen til Lyngby Assistens Kirkegård
Læs videre om de nedennævnte personer - og andre - i Lyngby-Bogen 2008, side 129-172.
13a. Peter Liep

Skytten fra Dyrehaven, der endte sine dage som værtshusholder i Peter Lieps Hus

13b. Henrik Cavling

Den navnkundige chefredaktør på Politiken

13c. Gyrithe Lemche

Forfatterinde og Kvindesagsforkæmper.
Hun har bl.a. skrevet romanen "Stømmen" om livet på møllerne ved Mølleåen.

13d. Hartvig Frisch

13e. Peter Lund

Sognerådsformanden

13f. Peter Lund

Søn af foregående.

Vi går ud ad lågen modsat indgangen
14. "Ligbærerbroen"

Vi krydser igen Fæstningskanalen, hvor der lå en bro, som kisterne blev båret over fra Lyngby Kirke til nedsættelsen på Assistens Kirkegård.
"Ligbærerbroen" blev nedtaget til reparation, men blev ved en fejltagelse skrottet af kommunen!

15. Kommunebygningen på hjørnet af Åstræde og Lyngby Kirkestræde

Sognerådet havde til huse her fra 1899.

15a. Sådan så den ud på et postkort fra omkring 1910

Vi går op på bakken med Lyngby gamle Kirkegård
Læs videre om de nedennævnte personer - og andre - i Lyngby-Bogen 1995-97, side 118-135.
16. Lyngby Kirke

16a. Parti med Lyngby Kirke og Kirkegård, som det så ud på et postkort sendt i 1907

16b. Ferdinand Meldahl

Bl.a. arkitekt på Marmorkirken - iøvrigt bekostet af C.F.Tietgen.
Går man ind ad den store låge lige ved siden af Kommunebygningen, skal man dreje skarpt til venstre og gå langs hækken - så kommer man Meldahls grav.

16c. C.F.Tietgen

Tietgens gravsted ligger i det modstående hjørne af kirkegården - nordvest for kirken.

Vi går ud ad lågen til Lyngby Hovedgade og fortsætter mod syd af denne.
17. Landstedet Gramlille

Lyngby Hovedgade 28. Er nu en del af Stadsbiblioteket.

17a. Udseende efter en ombygning i 1946-48.

18. Kroen Hold-an/Holland

Lyngby Hovedgade 40

18a. Sådan så den ud på et postkort sendt i 1911

18b. Og i juni 1983 var butiksskiltede ved fuldstændigt at kvæle huset.

19. Gudmundssons hus

Lyngby Hovedgade 44

19a. Samme motiv, som det så ud på et postkort sendt i 1907

19b. Og her er Gudmundssons hus blevet befriet for skilte for at få facaden renoveret.

20. Lyngby Hovedgades oprindelige vejbelægning ved nr 15-17

21. Kuhlau skrev Elverhøj i Lyngby Hovedagde 50

Men huset er brændt...

22. Det hvide Palæ med milepælen foran - Lyngby Hovedgade 37

22a. Milepælen

23. Friderichsens hus - Lyngby Hovedgade 64

Funkishus opført 1932.
Arkitekt var Knud Friderichsen - far til Bondebylaugets formand Niels Friderichsen.

23a.

Sådan så den ud på et postkort fra omkring 1960

24. Hjørneejendommen ved Klampenborgvej - Lyngby Hovedgade 39-41

Sen-funktionalistisk ejendom.
Den nordligste del opført 1959-64. Den sydligste del opført 1946.

24a. Samme sted, som det så ud på et postkort sendt i 1953

25. Bentzens jernstøberi - Lyngby Hovedgade 70

Opført i 1853. Nedrevet og genopført i nogenlunde oprindelig form i 1993

26. Lyngby Mejeri - Lyngby Hovedgade 51

Der er vist ikke mange, der har lagt mærke til gavlens renæssanceinspirerede opbygning med buer, bånd og pinakler...

Facaden er stort set ikke ændret siden dette billede fra juni 1987.

26a. Samme sted på gammelt fotopostkort

Vi går ned ad Gl. Jernbanevej til Jernbanepladsen, henad den og opad Jernbanevej
27. Templet

Tidligere Teknisk Skole.

27a. Sådan så den ud på et postkort sendt i 1911

Dengang lå bygningen ikke oppe på en bakke som nu. Det skyldes, at Jernbanevej er blevet gravet ned af hensyn til viadukten ved Buddingevej.

28. "Big Mamma"

Hr Kjøbmand Carl Johansens Hus.
Tegning af Harald Jensen dateret 6-11-1900

28a. Samme motiv, som det så ud på et postkort sendt i 1908

28b. I november 1989 var det ikke ligefrem nogen smuk butiksfacade...

28c. I november 1993 var butiksfacaden under renovering - og der kunne en kort overgang ses gamle butiksskilte fra en fotoforretning.

Vi drejer rund om "Big Mamma" og går ad Sorgenfrivej
29. Thule


Tegning af Harald Jensen dateret 6-2-1905
Læs videre i Lyngbybogen 1984 side 130-131

30. "Kirken"

Bygget i 1908 som menighedshus tilknyttet Lyngby kirke.

30a. Sådan så den ud på et postkort sendt i 1910

31. Fæstningskanalen

Vi krydser Fæstningskanalen via den sidste originale bro.
Fæstningskanalen er i dag kun vandfyldt til Lyngby Hovedgade - oprindelig var den vandfyldt til Ermelunden.

31a. Sådan så den ud på et postkort fra omkring 1910

31b. Fløjtespilleren ved Rustenborgvej

Det er her tanken at fortsætte til venstre gennem viadukterne ned mod Lyngby Sø.
MEN - hvis man vil afkorte turen, er det muligt i stedet at dreje til højre ned mod Lyngby Hovedgade.
32. Mærkelige riller i bropillerne til jernbanebroen over Mølleåen.

Det er også et minde om Københavns Befæstning.
Skulle oversvømmelsen etableres, skulle udløbet fra Lyngby Sø til Mølleåen spærres, så der skulle nedsættes planker i disse riller, inden "proppen" i Furesøen i Frederiksdal blev taget op.

Vi går et godt stykke ad Søpromenaden og går gennem viadukten til Prinsessestien.
Det er her tanken at fortsætte op ad bakken til venstre, når begge viadukterne er passeret.
MEN - hvis man vil afkorte turen, er det muligt i stedet at fortsætte ligeud ad Prinsessestien ned mod Lyngby Hovedgade.
Man springer da til nummer 40 i denne beskrivelse.
33. Lottenborg kro

33a. Sådan så den ud på et postkort sendt i 1906

Det er her tanken at fortsætte mod vest ad Lottenborgvej, gå igennem Sorgenfri Kirkegård og ud gennem lågen i det nordøstlige hjørne til Æblevænget og ad denne ud til Kongevejen, som vi - efter en lille afstikker mod nord - følger mod syd ned til vores udgangspunkt i Lyngby.
MEN - hvis man vil afkorte turen, er det muligt i stedet at fortsætte mod øst ad Lottenborgvej ned mod Kongevejen.
Man springer da til nummer 37 i denne beskrivelse.
34. Vennely

Vennely ligger lige nord for Æblevænget på vestsiden af Kongevejen

35. Sorgenfris nye Gartnerbolig

36. Sorgenfris gamle Gartnerbolig

Det må være i denne gartnerbolig Ingeborg og Viggo Stuckenberg boede i tre år fra 1900. Og hvor det ægteskabelige drama med nabofamilien i Gartnerboligen udspillede sig.
Læs videre i Kitter Malling og Arne Ipsens lille bog "Sorgenfri Slotspark" fra 1995 (Greens Forlag)

36a. Endnu i februar 1995 var der store vejtræer på Kongevejen.

37. Sorgenfri slot

(i første oplæg nr 35)

37a Sådan så den ud på et postkort sendt i 1907

Og nej, det er IKKE Charlottenlund Slot!

Verandaen er fjernet ved en senere ombygning.

38. Dansebakke

(i første oplæg nr 34)
Kendt fra Jens Juels maleri "Dansebakken ved Sorgenfri" fra omkring 1800

39. Norske hus

(i første oplæg nr 36)
Tegnet af Nicolai Abildgaard i 1809 til den senere Christian VIII.

40. Frieboeshvile

(i første oplæg nr 37)
Er bygget 1756-58 i rococo stil med klassisistiske interiører.
Hovedhuset rummer et lille bymuseum, mens Lyngby Stadsarkiv er beliggende i sidebygningen
Under og efter 2. verdenskrig boede Georg F. Duckwitz i sidebygningen.
Det var ham, der røbede den forestående jødeaktion i 1943, så de fleste danske jøder nåede at flygte til Sverige.

40a. Momumentet over general Frieboe

Findes i parken bag Frieboeshvile

40b. Momumentet over general Frieboe

41. Fuglsang

Ligger lidt nede ad Prinsessestien.

42. Sorgenfridal

Opført 1858

43. Schweizerhuset

(i første oplæg nr 38)
Tegnet af Nicolai Abildgaard omkring år 1800.

43a. Sådan så den ud på et postkort fra omkring 1950

Lis og Henriks hjemmeside

Tilbage til forsiden