Navnet Argentinavej

Navnet Argentinavej er ret så unikt! Søger man blot efter ordet Argentinavej på Krak eller sågar på Google Earth, ledes man til vores lille vej!

Ifølge Lyngby-Bogen 1992 er historien om navngivningen følgende:

Navnet er givet pga et løfte, som borgmester Fenneberg i 1962 gav den argentinske ambassadør ved en selskabelig lejlighed. Egentlig skulle området være en del af Mølleåparken og have vejnumre i Mølleåparken. Men i 1968 blev det besluttet at kalde vejen Argentinavej og i 1972 kunne Argentinavej så endelig fremvises for ambassadøren.

Jeg har iøvrigt fra en sædvanligvis velunderrettet kilde hørt et ellers ikke bekræftet forlydende om, at ovennævnte "selskabelige lejlighed" skulle have været ret så animeret...

Oversigt over de underliggende sider om Argentinavej

Før det hele begyndte

Forfatteren Jan Møller, Virum, har taget mange gode billeder fra Brede. Han har også besøgt det område, der senere blev til Argentinavej:
Her er billeder fra Argentinavej-området fra 1967 og 1972
Her er billeder fra Argentinavej-området optaget fra fabrikkens vandtårn i 1969

I vores samling ligger også postkort fra Brede, i hovedsagen fra det 20. århundredes begyndelse.
Her er der også lidt fra det, der senere blev til Argentinavej.

Det hele set sådan lidt fra oven

Claus og Jons flyvetur i juli 2001

Billeder fra Nr 6

Nr 6 bygges i 1975-76

En historie fra 1977 om vintervedligeholdelse af Lystoftevej

En brevveksling med kommunen i 1977

Træfældning på Argentinavej

Træfældning i 2000 og 2001

Dong

Bøvl med Dong

Blomster og Dyr på Argentinavej

På tur i have"naturen"
Rådyr i Bredes vinter

Dræbersneglene

Axel Jürgensens tegning om Dræbersneglene

Nærumgrisen

Regiosprinteren

OG det var så det...

...klik for slut

Lis og Henriks hjemmeside

Tilbage til forsiden